Sankt Hans bålpladsen

Hvert år til Sankt Hans afholder grundejerforeningen et stort og festligt Sankt Hans bål med båltale, midsommervise og lidt andet musik.

 

For at kunne tænde et passende stort bål er man meget velkommen til at lægge brandbart grenaffald fra forårets beskæring af diverse buske og træer ned på bålpladsen efter 1. juni og frem til 21. juni. Bliver bålet for voldsomt, kan bestyrelsen dog meddele stop for mere brænde. 

 

 

Hjælp os med at holde bålpladsen pæn og miljøvenlig at se på og færdes omkring. Desværre kan der være nogle, der smider alt affald på bålpladsen og tror at bålpladsen er et alternativ til kommunens genbrugsstation, men det er bålpladsen altså ikke!

 

Overhold følgende simple regler:

  • Læg kun afskårne grene, der kan brændes på bålet
  • Skær grenene til så bålet kan arrangeres

Denne type haveaffald skal I køre til genbrugsstationen:

  • Blade og hækafklip
  • Rodklumper, rødder og stød
  • Tykke træstammer
  • Trykimprægnerede og/eller malede stolper, brædder, lægter mm
  • Muraffald, jord, beton, byggeaffald mv.

Tilladelse

Vi ansøger hvert år om at få lov til at brænde bål af.

Vi - og alle andre - kan kun få tilladelse til at brænde bål af den ene gang om året.

Derfor er det vigtigt at bålet er håndterbart og at det hele kan brændes af selve Sankt Hans aften.

Bålet skal fjernes, hvis det ikke er muligt at brænde af Sankt Hans aften. Derfor hjælp os med at holde brænde og bålet på et rimeligt omfang.

Tænk også på de dyr som søger ind i bålet. Jo længere bålet ligger hen og jo mere kompakt, det er, desto flere dyr kommer der ind i bålet.