Nye naboer

Velkommen

Tillykke med jeres nye hus og velkommen til vores grundejerforening. Vi håber at I vil blive lige så glade for det dejlige område, som vi andre er det. 

 

Området har utrolig mange muligheder og tilbud. Gå en tur i vores dejlige natur - nyd mosen, kælkebakken eller fårefolden - og tag for eksempel også en tur i den nærliggende skov Jonstrupvang. I kan læse mere om området og områdets historie på grundejerforeningens hjemmeside.

 

 

Løbende information og arrangementer

Vi har en facebook-gruppe, hvor de daglige begivenheder, nyheder og input fra beboere og bestyrelsen omtales.

Mød jeres nye naboer - det gør det sjovere og nemmere at leve sammen i hverdagen. Tænk også på at være med i Nabohjælp, se mere på www.nabohjækp.dk.

Vi arrangerer hvert år fastelavnsfest og Sankt Hans. Læs mere på facebook og hjemmesiden, når tiden nærmer sig. Lokalt arrangerer nogle af stikvejene en årlig vejfest i sommerhalvåret. 

Vi håber at I vil deltage aktivt i vores grundejerforening. Vi har vores årlige generalforsamling i april måned. Her kan I påvirke vores fælles beslutninger og værdier.

På hjemmesiden kan I se referat fra generalforsamlingen med blandt andet årets budget - og dermed også årets kontingent, som betales i juni måned. Størstedelen af kontingentet går til YouSee kabel TV, hvor der gennem foreningen er en fordelagtig aftale om grundpakken til alle parceller og mulighed for at få nogle forskellige rabatter.

  

Hjælp med at bevare vores område som et attraktivt sted

Vi betragter området som et meget attraktivt område, som alle opfordres til at passe på og værne om. 

Når alle bidrager til at holde veje, stier og facader ud til vejen pæne og velholdte, er det med til at hele området, vores grunde og boliger bevarer den attraktive værdi. Betragt det som en investering!

 

Lokalplanen for området

Når I vil bygge jeres hus om eller ændre på jeres have eller facade ud mod vejen, så overhold Lokalplanen for området.

I kan finde lokalplanen på vores hjemmeside. 

Lokalplanen har fx regler om at vi alle skal anvende levende hegn eller gærde ud mod vejen. 

Der skal desuden være mindst to parkeringspladser pr. parcel for at undgå for mange parkerede biler ude på vejen. Det er også med til at give en mere børnevenlig og sikker vej.

Undgå at have lastbiler, større varevogne, campingvogne og både parkeret på vejen. Det er ikke tilladt i henhold til lokalplanen.

 

Nogle simple regler for godt naboskab

Undgå at have bunker med grus, jord eller andet materiale liggende i vejkanten i længere end højst nødvendigt.

Tag hensyn når du slår græs, klipper hæk eller arbejder med andre støjende maskiner. Tag især hensyn i weekender, hvor andre slapper af og nyder stilheden.

Når du skal i gang med et større projekt eller et stort arrangement, så kontakt eventuelt naboen og advar dem om eventuel støj og mulige gener. Det er oftest med til at fremme forståelsen.

 

Brænde og haveaffald til Sankt Hans

Vi vil meget gerne modtage brandbart grenaffald på bålpladsen nede ved mosen efter 1. juni hvert år, men ikke før. Det er af hensyn til de dyr, som kan tage bolig i brændebunken og dermed vil miste livet, når vi antænder bålet. Det er også af hensyn til at det ikke just pynter med en større brændeaffaldsplads i vores natur.

Almindeligt hækafklip, blade, rodklumper, tykke træstammer og brædder skal I køre til genbrugsstationen.

 

Med venlig hilsen

Jeres nye naboer i

Grundejerforeningen Møllemosen